Rólunk

BánfiIldikóBánfi Ildikó vagyok, emlőrák túlélő, a Holnapom Egyesület elnöke, élelmiszermérnök és mentálhigiénés szakember. 2004 óta szeretném, ha a vidéki daganatos betegek is hozzájutnának kiegészítő terápiákhoz és rehabilitációs programokhoz, amikhez én is csak Budapestre ingázva jutottam. Négy év küzdelmes munka vezetett ahhoz, hogy 2008 őszén el tudott indulni egy ilyen segítő szolgálat Debrecenben is.

Küldetésünk, célunk a magyar lakosság egészségi színvonalának emelése, az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, melyet ismeretterjesztő, tudományos, szakmai célok megvalósításával a határon belül, valamint a határon túli magyarok fenti célokkal összhangban álló segítése, illetve a fenti feladatok ellátására jön létre. Elsődleges cél, hogy minden olyan kezdeményezést támogasson, melyek a fenti célok és feladatok megvalósítását szolgálja, olyan rendezvényeket szervez, melyek az egészséges élet megőrzésére és betegségmegelőzésre ösztönöznek.

Kiemelt célja a rákbetegek érdekeinek képviselete, érdekérvényesítése, a rákbetegséggel, a rákbetegek életével kapcsolatos széleskörű szemléletformálás, rákbetegek kellő mértékű és szakszerű tájékoztatása, jogaik megismertetése, segítő szolgáltatások biztosítása, egészségvédő és sporttevékenységek oktatása, egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok kidolgozása, az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő, szervező érdekképviseleti és minőségbiztosítási tevékenységek folytatása, illetve támogatása. A rákbetegség okozta pszichés terhek csökkentése, lelkiállapotuk szűrésszerű felmérése, a segítségre szorulók folyamatos támogatása és kontrollja.

Együttműködés az állami egészségügyi hálózattal, valamint más állami, társadalmi és egyéb szervezetekkel belföldön és külföldön egyaránt.

Az Egyesület fontosnak tartja a magyar nép hagyományainak, szokásainak,művészetének, tárgyi és szellemi kultúrájának őrzését, ápolását a jövő generációja számára. Európában, az államhatárok egyre inkább láthatatlanná válnak, s fontos lesz a kulturális, etnikai hovatartozás. Az egyesülő Európában az embereknek maguknak kell megtartani identitásukat, akár újraalkotni azt. A globalizáció, a tömegkommunikáció világában a társadalomnak egyre nagyobb igényévé válik a természet közelsége, a hagyományok felelevenítése, a gyökerek keresése. A gyökereinktől való elszakadás mentális,- testi betegségek kialakulásához vezethet. Ezért az Egyesület szükségesnek tartja a hagyományos életforma, a hagyományos ételek, a természetes gyógymódok megismertetését, s ennek érdekében programokat szervez, táboroztat és művészetterápiás tevékenységet folytat.

Az etnikai kisebbségek tagjait, különös tekintettel a roma népesség tagjait ösztönzi arra, hogy közösségi, helyi, kistérségi, megyei, regionális és országos szinten vállaljanak aktív és kezdeményező szerepet saját jogaik biztosításában, vegyenek részt a sorsukat érintő kérdésekben. Számos kutatás és tanulmány igazolta, hogy a területi, iskolázottsági, szociális, gazdasági és társadalmi deprivációnak messze kiható negatív következményei vannak az egészségre és életminőségre.

Az Egyesület fenntartható módon biztosítani szándékozik a romák társadalmi és gazdasági integrációját, és egyben hozzájárulni kíván a romákról alkotott kép pozitív irányú átalakulásához. Az Egyesület 2 prioritási területen (oktatás, egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket.

Az Egyesület a fent megnevezett célok és feladatok megvalósítása folyamán együttműködik a hasonló céllal alakult belföldi és külföldi civilszervezetekkel, állami- és önkormányzati szervekkel.

Éves beszámolóink:

2017. évi

2016. évi

2015. évi

2014. évi

2013. évi

2012. évi

2011. évi